DT News - Israel - השפעת הארכת כותרת על שרידות שיניים אחוריות עם טיפול שורש כעבור עשר שנים

Search Dental Tribune

השפעת הארכת כותרת על שרידות שיניים אחוריות עם טיפול שורש כעבור עשר שנים

Dental Tribune International

Dental Tribune International

ש' 4 מאי 2019

לשמור

מטרת המחקר הייתה לבדוק השפעת הארכת כותרת ויחסי כותרת שורש על השרידות לטווח ארוך של שיניים עם טיפול שורש

חוקרים מקליבלנד, אוהיו, ביצעו מחקר רטרוספקטיבי על שיניים אחוריות קבועות שקיבלו טיפול שורש ושוחזרו באמצעות כתרים, עם או בלי הארכת כותרת

לאחר חמש שנים, שרידות שיניים ללא הארכת כותרת הייתה גבוהה משרידות השיניים עם הארכת כותרת אם כי לא בצורה משמעותית (89 אחוז לעומת 83 אחוז)

לאחר עשר שנים, שרידות השיניים ללא הארכת כותרת הייתה גבוהה בצורה משמעותית לעומת השיניים ללא הארכת כותרת (74.5 אחוז לעומת 51 אחוז). נמצא ששיניים עם טיפול שורש שעברו גם הארכת כותרת היו בסיכון גבוה פי 2.3 לעקירה לעומת שיניים שלא עברו הארכת כותרת

בנוסף, שיניים אחוריות עם יחסי כותרת-שורש לא תקינים (1:1) לאחר הארכת כותרת הראו את השרידות הנמוכה ביותר (40 אחוז) לעומת שיניים עם יחסי כותרת-שורש תקינים

מסקנת החוקרים הייתה שיחסי כותרת-שורש של 1:1 לאחר הארכת כותרת יכולים להשפיע על השרידות לטווח ארוך של שיניים עם טיפול שורש ויש להביא זאת החשבון בעת תכנון תכניות טיפול

המחקר

The Effect of Crown Lengthening on the Outcome of Endodontically Treated Posterior Teeth: 10-year Survival Analysis

נכתב על ידי

Patil K et al.

ופורסם בכתב בעת

Journal of Endodontics

בחודש אפריל 2019

advertisement
advertisement