DT News - Israel - "קונצנזוס מומחים בנושא "ניהול עששת שיניים

Search Dental Tribune

"קונצנזוס מומחים בנושא "ניהול עששת שיניים

Dental Tribune Israel

Dental Tribune Israel

ה' 5 ינואר 2023

לשמור

לאחרונה פורסם קונצנזוס מומחים בנושא “ניהול עששת השיניים”. מובאים לפניכם עיקרי המאמר, אותו מומלץ לקרוא ולהפנים את העקרונות המובעים בו.

קונצנזוס מומחים בנושא "ניהול עששת שיניים"

Int J Oral Sci

. 2022 Mar 31;14(1):17

עששת היא סוג של מחלת פה כרונית המזיקה מאוד לבריאות האדם. למרות שרופאי שיניים וחוקרים נאבקו במשך עשרות שנים כדי להילחם במחלת פה זו, שכיחות העששת שיניים נותרה גבוהה למדי.

לפיכך, שיפור "ניהול" המחלה הוא נושא מרכזי עבור כלל האוכלוסייה וכך גם "ניהול מחזור החיים" של העששת. מערכת הערכת קושי קלינית של "מניעת עששת וניהולה" הוקמה על בסיס אבחון וסיווג העששת הדנטלית. רופאי שיניים צריכים לבצע בדיקה יסודית בכל ביקור ולקבוע תיעוד שיניים קפדני. כאשר תכנית הטיפול נעשית על בסיס הערכת סיכוני עששת ופעילות נגע עששת, עלינו לתכנן טיפול מותאם אישית למטופל כדי להחזיר את האיזון המיקרו-אקולוגי של הפה, לשלוט בהתקדמות העששת ולשחזר את המבנה והתפקוד של השיניים הנגועות בעששת. ביקורי המעקב צריכים להיעשות על בסיס ניהול עששת מותאם אישית.

קונצנזוס מומחים זה דן בעיקר בהערכת סיכוני עששת, הערכת הקושי בטיפול בעששת ותוכנית טיפול בעששת שיניים, שהם החלקים החשובים ביותר בניהול העששת בכל מחזור החיים של המחלה.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement