DT News - Israel - מחקר קליני מאמת כלי עזר חדש לאיתור וניטור נגעי עששת אינטרה -פרוקסימליים

Search Dental Tribune

מחקר קליני מאמת כלי עזר חדש לאיתור וניטור נגעי עששת אינטרה -פרוקסימליים

Align Technology

Align Technology

ו' 21 אפריל 2023

לשמור

מחקר שפורסם בכתב עת לרפואת שיניים Journal of Dentistry מאשר כי מערכות ההדמיה iTero Element 5D  ו- 5D Plus* עם טכנולוגיית iTero NIRI (Near Infra-Red Imaging) הינן רגישות יותר באיתור נגעי אמייל מוקדמים מאשר רדיוגרפיית נשיכה ומביאות לתוצאות דומות בזיהוי נגעי שיניים. טכלונוגיית iTero NIRI הציגה רגישות גבוהה יותר ב-66% בזיהוי נגעים אינטרפרוקסימליים באמייל מאשר צילומי הנשך **.

 

חברת Align Technology, Inc. הכריזה על ממצאי מחקר קליני פרוספקטיבי רב-מרכזי שנערך במרפאות פרטיות  במחקר נבחן שימוש בטכנולוגיית Near Infra-Red Imaging בהשוואה לצילומי נשך לזיהוי עששת פרוקסימלית.

Reflected near-infrared light versus bite-wing radiography for the detection of proximal caries:
a multicenter prospective clinical study conducted in private practices.

המחקר שפורסם בכתב העת עם ביקורת עמיתים Journal of Dentistry מאמת ומדגים במידה רבה את היתרונות המשמעותיים של מערכות ההדמיה iTero Element 5D ככלי עזר בזיהוי וניטור של נגעי עששת אינטרפרוקסימליים מעל החניכיים וללא קרינה מייננת מזיקה.

המחקר הקליני נועד להשוות בין זיהוי של עששת אינטרפרוקסימלית (חללים דנטליים וריקבון על המשטחים הפרוקסימליים של שיניים סמוכות) על ידי רופאי שיניים המשתמשים בטכנולוגיית Near Infra-Red Imaging (NIRI) בהשוואה לצילומי נשך (רנטגן דנטלי שנועד להדגים את כתרי השיניים העליונות ושיניים אחוריות תחתונות בו זמנית). התוצאות הראו זיהוי עם דיוק גבוה (p<0.0001) של נגעי אמייל מוקדמים (88.6%)*** ושל נגעי עששת הכוללים את המעבר הדנטינו-אמיילי (96.9%)*** (הגבול בין האמייל לדנטין בבסיסו שיוצרים את השן).

בנוסף, המחקר השווה בין NIRI וצילומי נשך לבין התמונה הקלינית (עומק הנגע כפי שנצפה בזמן הסרה קלינית של עששת). בהשוואה להערכה קלינית של נגעים פרוקסימליים אחוריים שנצפו במהלך סילוק נגעי העששת, טכנולוגיית NIRI של מערכות ההדמיה iTero Element 5D הייתה רגישה יותר ב-66%** מצילומי נשך והדגימה רגישות של 96%** לזיהוי נגעים אינטרפרוקסימליים אחוריים.

במהלך המחקר, מערכת ההדמיה iTero Element 5D שימשה לביצוע סריקות תוך-אורליות ב-100 מטופלים בחמש מרפאות שיניים ברחבי גרמניה וקנדה. מערכת ההדמיה iTero Element 5D כוללת טכנולוגיית NIRI הסורקת את המבנה הפנימי של השן בזמן אמת ומסייעת בזיהוי עששת תוך הצגת תמונות צבעוניות תלת מימדיות של השיניים. תמונות שיקוף באור אינפרה-אדום של שיניים אחוריות שימשו לזיהוי עששת אינטרפרוקסימלית, לאחר מכן  התוצאות הושוו לצילומי נשך. מממצאי המחקר עולה כי NIRI רגיש יותר באיתור נגעי אמייל מוקדמים מצילומי נשך ומניבה תוצאות דומות לרנטגן בגילוי נגעים דנטליים.

 

הערת עריכה:

* טכנולוגיית iTero NIRI הינה זהה בכל מערכות ההדמיה של iTero Element 5D ו- iTero Element 5D Plus מאחר והשרביט, האופטיקה והתוכנה זהים.

** נתונים בקובץ הנתונים של Align Technology, ספטמבר 2021

*** נתונים בקובץ הנתונים של Align Technology, פברואר 2021

המחקר המתואר מומן על ידי חברת Align Technology.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement