DT News - Israel - החינוך הדנטלי צריך להדגיש את נושא הפרמקולוגיה

Search Dental Tribune

החינוך הדנטלי צריך להדגיש את נושא הפרמקולוגיה

Prof. Benny Peretz

Prof. Benny Peretz

ו' 23 אוגוסט 2019

לשמור

באופן מסורתי החינוך הדנטלי כולל מספר שנים המכונות "פרה-קליניות", הווה אומר שנים בהן מתמקד הלימוד בנושאים כלליים כגון כימיה, פיזיקה, פיזיולוגיה, אנטומיה, פרמקולוגיה, פתולוגיה ועוד. מטבע הדברים, לומדים תלמידי רפואת השיניים במרבית המקומות ביחד עם תלמידי הרפואה, וההוראה בנושאים אלו ניתנת על ידי מורים שזהו עיסוקם

עם ההתקדמות הרבה ברפואה, היכולת לטפל במחלות רבות ולשפר איכות החיים של רבים הסובלים ממחלות אשר לא היה להן טיפול בעבר, עם התרחבות הידע הרב שנצבר במחקר כלל עולמי, הפועל היוצא מכך הוא שמטופלים דנטלים רבים נוטלים תרופות. רבות מתרופות אלו הן תרופות חדשות לגמרי, אשר יוצאות לשוק הרפואה חדשות לבקרים (לאחר אין סוף מחקרים ואישורים מתאימים כמובן). תרופות חדשות למחלות לב, ליתר לחץ דם, לסוכרת, לסרטן, למיגרנות, למחלות נוירולוגיות, לשיפור מצבים רגשיים ונפשיים ועוד, ניתנות למטופלים רבים. נזכיר באותו עניין גם את התרופות האנטיביוטיות הרבות הקיימות, את התרופות הניתנות במצבים הדורשים אנטיביוטיקה פרופילקטית ואת התרופות הצריכות להינתן למטופלים הרגישים לסוג מסוים של אנטיביוטיקה. נזכיר גם את הביספוספונטים למיניהם הנמצאים בתרופות רבות ואשר על השלכותיהן על טיפולי השיניים נכתב ים של חומר. רבות מהתרופות החדשות הן נגזרות של תרופות קודמות בהן בוצע שינוי מסוים בהרכבן, אך רבות הן התרופות הפועלות במנגנונים חדשים לגמרי ואשר לא היו קיימות בעבר. התחרות בין חברות התרופות היא רבה, קצב ההתקדמות במחקר ופיתוח של תרופות היא מהיר ולעיתים חברות התרופות מפתחות בו זמנית מספר תרופות באותו נושא.

לימוד הפרמקולוגיה בשנה השלישית למשל ללימודי רפואת השיניים (כזכור – זו שנה "פרה-קלינית"), חייב להכשיר את הסטודנט להכיר את התרופות ואת כל תופעות הלוואי שלהן והשלכותיהן על טיפולי השיניים השונים. הרי טיפולי השיניים כוללים במרבית המקרים החדרת חומרי אלחוש שהם תרופות במובן הרחב של המילה, חשיפה לחומרים רבים העלולים להוות גורמים אלרגניים, גרימת פציעת רקמות ודימומים, סטרס ועוד, אשר עלולים לפעול ביחד עם התרופות אותן נוטל המטופל ולהוות עבורו סיכון ממשי. תרופות רבות גורמות למשל לשינויים רגשיים למטופל העלולים לשבש קשר טוב עם רופא השיניים המטפל ועוד ועוד.

החינוך הדנטלי הכולל, לימודי פרמקולוגיה והלימודים הקליניים בהמשך, צריך להכשיר את הרופא לעתיד ללמוד באופן מתמיד ולהכיר את התרופות אשר מטופליו נוטלים.

לימודי הפרמקולוגיה חייבים להכיל גם תרופות עדכניות ומנגנוני הפעולה שלהן. החינוך הדנטלי חייב להטמיע אצל רופאי השיניים את המעקב המתמיד אחר תרופות אשר המטופלים נוטלים, וללמוד היטב את השפעותיהן והשלכותיהן על הטיפול הדנטלי

advertisement
advertisement