ד"ר יצחק חן החליט לסיים את כהונתו כיור הר"ש לאחר שלושים שנה. מילים מלב אל לב מאת פרופ' חיים טל

Search Dental Tribune

ד"ר יצחק חן החליט לסיים את כהונתו כיור הר"ש לאחר שלושים שנה. מילים מלב אל לב מאת פרופ' חיים טל

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Prof. Benjamin Peretz
Prof. Haim Tal

By Prof. Haim Tal

ה' 7 פברואר 2019

save

ד"ר יצחק חן הודיע בימים אלה על רצונו לסיים את כהונתו כיו"ר הר"ש לאחר עשרים ושמונה שנות כהונה רצופות. ד"ר חן עלה ארצה מבריה"מ בשנת 1973 ולאחר סיום שירותו הצבאי וקורס הקצינים התחיל פעילותו במוסדות הר"ש בשנת 1990 נבחר לכהן כיו"ר הר"ש

כהונתו של ד"ר חן, הארוכה ביותר מכל קודמיו, היתה מלווה בעליות ומורדות, בתמיכה ובהתנגדות, בימים רגועים ובסערות לא מעטות, אך על דבר אחד אין חולק : בשנים אלו שינתה הר"ש את פניה ללא הכר. ממוסד צנוע השוכן בדירת חדר וחצי עם צו פינוי כרוני המאגד רופאי שיניים "חסידים" ו"מתנגדים" קרוע ושסוע בין רופאים ומרפאים – הפכה הר"ש למוסד מכובד השוכן בבית רופאי השיניים בכיכר דיזנגוף ומאוגדים בה מרבית רופאי השיניים בישראל. היא מקיימת מועצה מדעית פעילה, שהשפעתה התדמיתית על המקצוע ועל משרד הבריאות רבה ומשמעותית. הר"ש גם מקיימת מערך השתלמויות ולימודים רחב מימדים, שהיא מעניקה לרופאי שיניים וזוכה להצלחה מרשימה

איציק ואני נפגשנו באקראי מספר ימים לאחר שנודע לי על כוונתו לסיים את תפקידו. פגישה זו במסדרונות בית הספר הזכירה לי את פגישתנו הראשונה. בשנת 1985 עם שובי ארצה מניו-יורק נקלע המשק בארץ לזעזועים אינפלציוניים וכלכליים שהובילו לחקיקת חוק הקפאת מחירים. רפואת השיניים היתה המקצוע החופשי היחיד במשק עליו נכפה החוק. במהלך כנס חרום של הר"ש עלה ד"ר יצחק חן על הבמה וסחף את הנוכחים למאבק נגד גזירה זו. היה ברור לכל כי כאן ועכשו נולד לרפואת השיניים מנהיג חדש. מנהיג, אשר אחרי מאבק עיקש, הצליח לבטל את הגזירה אשר נכפתה על ענף רפואת השיניים

הישג נוסף שזכור לי היטב בגין חשיבותו המיוחדת הוא הצלחתו של ד"ר חן לגרום לאיחוד כל הפלגים תחת הר"ש ולרכז את כך הכוחות למאבק למען המקצוע

פגישתנו השניה היתה בהיותי כבר ראש בית הספר. בפגישה זו הנושא שהיה על סדר היום היה שיתוף פעולה בין האקדמיה והר"ש. ד"ר חן פרש לפני תכנית עבודה משותפת והצליח לשכנע אותי שבלי שיתוף פעולה הדוק בין הר"ש והאקדמיה לא ניתן יהיה לקדם את רמת המקצוע והעוסקים בו בישראל

אני יכול להעיד שבמשך שנים רבות כל מה שסיכמנו עד הפרטים הקטנים ביותר – התקיים ומתקיים עד עצם היום הזה : לימודי המשך משותפים, תמיכה של כל מוסדות הר"ש במועצה המדעית, פעילות הפורום שד"ר חן הקים, הכולל את הפקולטה לרפו"ש בהדסה ירושלים, ביה"ס לרפו"ש באוניברסיטת תל-אביב, הר"ש, המועצה המדעית ואלפא אומגה, הפועל כסדרו בנושאים המרכזיים אשר עומדים על סדר היום של המקצוע, כאשר הם מובאים לישיבות הפורום להתייעצות, לפעילות משותפת וליישום

כל ההסכמות מתקיימות במלואן, אם בהקשר של בחירת יו"ר המועצה המדעית, יקיר הר"ש, רופא שיניים מעודכן וכד'

בנוף הפוליטי שלנו מילוי כל ההתחייבות אינו דבר של מה בכך

שאלתי את איציק מה הביא אותך להחליט לסיים את כהונתך לפני תום התקופה וד"ר חן ענה לי כי גדל לנו דור המשך שבמשך שנים ארוכות מילא בהתנדבות ומסירות את רוב התפקידים בהר"ש, למד את הנושא ואני חושב שהגיע הזמן להעביר אליהם את השרביט

לא מניתי פה את כל פעולותיו של ד"ר חן ושל הר"ש בהנהגתו. לא היה בכוונתי לדבר על הצלחות וכשלונות, רציתי פשוט לומר תודה מעומק ליבי לאיש שהשקיע שלושים שנה בפעילות למען המקצוע ולמען העוסקים בו, בארגון שלא קל להנהיגו על כל הגוונים שבו (שכירים ועצמאים, מומחים ורופאי שיניים כלליים, בין רצוננו להיות מקצוע חופשי לבין הרגולטור המכביד עלינו)

אני בטוח שפעילות זו, שדורשת התמסרות מלאה והשקעה בלתי נגמרת של זמן – באה על חשבון משפחה, עבודה ובריאות ורציתי לחזור ולומר לד"ר חן תודה ולאחל לו הצלחה בהמשך הדרך

בידידות פרופ' חיים טל

advertisement
advertisement