DT News - Israel - CBCT - בוטלה ההגבלה על יבוא מכשירי ה

Search Dental Tribune

CBCT - בוטלה ההגבלה על יבוא מכשירי ה

ו' 29 יולי 2022

לשמור

בוטלה ההגבלה על יבוא מכשירי הCBCT. הישג כביר להר״ש היום בוועדת הבריאות של הכנסת.

בעקבות מאבקה העיקש והממושך והמאמצים הרבים שהשקיעה ההסתדרות, בראשות ד״ר ליאור קצפ, בשיתוף היבואנים, קבעה היום ועדת הבריאות של הכנסת, כי תוסר ההגבלה על כמות יבוא מכשירי הCBCT.

הסרת חסם זה היא תיקון עוול חוקי, ותאפשר מתן שירות, טיפול ואבחון טובים יותר לציבור המתרפאים בישראל וכלי נוסף בעבודתם של רופאי השיניים.

למאבק הר״ש בנושא שכלל בין היתר, עתירה לבג״צ בהובלתו המקצועית של עורך הדין ברק בר שלום, אשר סייע לנו רבות, הצטרפו חברות דנטאליות נוספות  אשר סייעו למאבק ותמכו בחופש העיסוק של רופאי השיניים. תודה מיוחדת מגיעה גם לד״ר דורון חיים על פעילותו הנמרצת  לקידום הנושא.

יחד עם זאת, צר לי לבשר לכם כי במהלך מאבק זה, נדהמנו לגלות שחלק מאותם אנשים המפעילים רשתות מכוני צילום, ומתפרנסים מרפואת השיניים יצאו נגד המהלך וניסו לטרפדו תוך כדי הפצת הכפשות נגד רופאי השיניים ונסיונות לזריעת פחד שלא צלחו,

בתקווה שהמחוקק ישאיר על כנו את המצב הנוכחי.

נמשיך להאבק למען המקצוע ולמען רפואת שיניים טובה לאזרחי ישראל.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement