DT News - Israel - השפעת איבופרופן בהשוואה לתרופות קדם-תרופות אחרות על הסיכון והעוצמה של כאב פוסטנדודונטי

Search Dental Tribune

השפעת איבופרופן בהשוואה לתרופות קדם-תרופות אחרות על הסיכון והעוצמה של כאב פוסטנדודונטי

ו' 28 אוקטובר 2022

לשמור

מחקר שסקר 1132 מאמרים בדק את ההשפעה של איבופרופן בהשוואה לתרופות אחרות, על עצמת הכאב הפוסט אופרטיבי לאחר טיפול אנדודוטי במבוגרים

המחקר בדק בצורה סיסטמטית מנועי חיפוש רבים וכלל גם מאמרים שטרם פורסמו וגם מחקרים שעדיין נמצאו במהלך המחקר. בתחילת המחקר נמצאו 1132 פרסומים שעסקו בנושא. הדרישה העיקרית מן הפרסומים הייתה שהמחקר יהיה קליני, אקראי, וכזה שבדק את העצמה של כאב מטיפול אנדודונטי במבוגרים. המחקרים הוערכו תחילה ובמהלך הערכת המחקרים מבחינת אופיים ועיסוקם בנושא נמצאו רק 7 שמילאו אחר דרישות המחקר.

החוקרים מצאו כי לא נמצא הבדל בין הקבוצות השונות. ההבדל היחיד שנמצא היה כאשר הוציאו מחקר אחד מן הסקירה (כך שבדקו ששה מחקרים), ואז בהשוואה בין אינבו (פלצבו) לאיבפרופן לאחר 24 שעות היה יתרון לאיבופרופן.

תוצאות הסקירה השיטתית הנוכחית מצביעות על כך שאין ראיות ברורות התומכות בכך

שאיבופרופן לפני טיפול אנדודונטי טוב יותר מתרופות אחרות בהפחתת הסיכון והעוצמה של כאב לאחר הטיפול.

החוקרים גם קבעו כי איכות ההוכחה בסקירת המאמרים היתה נמוכה או אף נמוכה מאד.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement