DT News - Israel - אמנת מינאמטה בעניין שימוש בשחזורי אמלגם – עדכון משרד הבריאות 9.2.23

Search Dental Tribune

אמנת מינאמטה בעניין שימוש בשחזורי אמלגם – עדכון משרד הבריאות 9.2.23

Dental Tribune Israel

Dental Tribune Israel

ו' 10 פברואר 2023

לשמור

שלום רב,

בעקבות תיקון אמנת Minimata , האגף לבריאות השן מעדכן את ההודעה על שימוש בשחזורי אמלגם.

העדכון מתייחס לשימוש באמלגם בילדים, ובמקום המשפט: “אין להשתמש באמלגם בקרב אוכלוסיות רגישות כגון ילדים עד גיל 6, נשים הרות ומניקות..…״

מופיע כעת ״אין להשתמש באמלגם בקרב אוכלוסיות רגישות כגון ילדים עד גיל 15, נשים הרות ומניקות אלא אם קיימת התוויה ברורה לשימוש בחומר זה על פי שיקול דעתו של רופא השיניים המטפל.”

ההודעה המעודכנת מופיעה באתר - https://www.gov.il/he/Departments/news/07102018

הועידה העולמית מינמטה (Minamata Convention) להגנה על בריאות הסביבה פרסמה בשנת 2013 שורת המלצות להגבלה הדרגתית של שימוש במוצרי כספית בתחומי תעשיה שונים. המלצות אלו אומצו על ידי ארגון הבריאות העולמי והאיחוד האירופי.
גם ישראל, כאחת המדינות החתומות על האמנה, פעלה בנושא.

כעת גם האיחוד האירופי עדכן את המלצותיו גם להגבלת השימוש באמלגם דנטלי, החל מה- 1 ביולי 2018. על פי המלצות אלה, אין להשתמש באמלגם בקרב אוכלוסיות רגישות כגון ילדים עד גיל **15, נשים הרות ומניקות, אלא אם קיימת התוויה ברורה לשימוש בחומר זה על פי שיקול דעתו של רופא השיניים המטפל. בהמשך לכך, משרד הבריאות מעדכן את ההנחיות לרופאי השיניים ומנחה אותם לפעול בהתאם.

על אף האמור, חשוב להדגיש שאמלגם דנטלי הוא אחד החומרים הנפוצים ברפואת שיניים אשר בטיחותו הוכחה מחקרית במשך שנים רבות. לא נשקפת סכנה לציבור משחזורי אמלגם הקיימים בפה ואין להחליפם בחומרי שחזור אחרים ללא התוויה רפואית. ההחלפה עצמה עלולה לגרום יותר נזק מתועלת, שכן בזמן החלפת שחזורי אמלגם החשיפה לכספית עולה.

חשוב לזכור, מניעה היא הדרך הטובה ביותר לשמור על שיניים בריאות ללא שחזורים: הקפדה על כללי תזונה בריאה, הורדת צריכת מזון ושתייה המכילים סוכר וצחצוח שיניים עם משחה המכילה פלואוריד יסייעו לשמור על בריאות השיניים בכל גיל.

משרד הבריאות פועל להרחבת תכניות לקידום בריאות הפה והשיניים והורדת התחלואה בעששת בקרב ילדים. במסגרת שירותי בריאות השן לתלמיד והתכנית הלאומית "אפשרי בריא" הורחבו תכניות ההדרכה לתזונה בריאה ולגהות הפה עבור ילדי הגנים ובתי הספר, לרבות צחצוח שיניים בהשגחה בגני טרום חובה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement