גורמים המשפיעים על ההחלטה לבצע כיפוי מוך ישיר

Search Dental Tribune

גורמים המשפיעים על ההחלטה לבצע כיפוי מוך ישיר

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
DT library
Dental Tribune International

By Dental Tribune International

ג' 18 דצמבר 2018

save

מחקר שפורסם לאחרונה בדק את הגורמים המשפיעים על ההחלטה האם לבצע כיפוי מוך ישיר או לבצע טיפול רדיקלי כמו טיפול שורש במקרים של חשיפת המוך תוך כדי טיפול משמר

המחקר נערך בתורכיה וכלל 378 רופאי שיניים שמילאו שאלונים מובנים. השאלונים הכילו כמקובל שאלות בנושאים סוציו-דמוגרפיים, שאלות בדבר חשיפת המוך עצמה (גודל, מיקום) וגיל המטופל, וכן שאלות הנוגעות לחומרים בשימוש כאשר מחליט הרופא על ביצוע כיפוי מוך ישיר.

החוקרים מתארים תחילה כי ידועים מספר גורמים המשפיעים על הצלחת כיפוי המוך הישיר. ביניהם האם החשיפה איעה עקב עששת עמוקה או שהיתה מכאנית (איאטרוגנית), גיל המטופל (בצעירים מספר רב של כלי דם המשפיעים לטובה על הצלחה), מיקום החשיפה וכן הסיכוי לחדירת חיידקים למוך החשוף שכמובן מוריד את סיכויי הצלחת הטיפול.

תוצאות הסקר הראו כי למעלה מ 85% מהנשאלים העדיפו לבצע כיפוי מוך ישיר אם ניתן. גודל החשיפה היה הגורם המשפיע ביותר על ההחלטה אם לבצע כיפוי מוך ישיר או טיפול שורש מלא. להפתעת החוקרים גיל המטופל היה הגורם הפחות חשוב בהחלטה הטיפולית. החומר לביצוע כיפוי מוך ישיר היה קלציום הידרוקסיד.

מסקנת החוקרים היתה כי הרופאים העדיפו טיפול פולשני (טיפול שורש) כאשר העריכו כי קיימים גורמי סיכון רבים אם יבצעו כיפוי מוך. השערת החוקרים היתה כי הסיבה לכך נבעה מהרצון לזכות באמון המטופלים שהיה נפגע לו בוצע כיפוי מוך שנכשל

advertisement
advertisement