DT News - Israel - סיבות ללמוד רפואת שיניים שונות בין סטודנטים בסין לעומת יפן

Search Dental Tribune

סיבות ללמוד רפואת שיניים שונות בין סטודנטים בסין לעומת יפן

סטודנטים לרפואת שיניים בסין לומדים בשביל כסף וסטודנטים יפניים מתוך עינין (DTI/Photo Manfei Yang/Shutterstock)

ו' 15 נובמבר 2013

לשמור

שניאנג, סין / פוקוקה, יפן : באמצעות השוואה נדירה, חוקרים מבתי ספר לרפואת שיניים מאוניברסיטאות בסין וביפן הגיעו לתובנה חדשה על המניעים של אנשים צעירים הלומדים רפואת שיניים בשתי מדינות אסיאתיות אלה. בין יתר ממצאים, המחקר גילה כי סטודנטים סיניים נכנסים למקצוע בעיקר הודות ליתרונות הכלכליים ויוקרה אישית, בעוד שעמיתיהם ביפן דיווחו כי הם בחרו את ברפואת שיניים לעזור לאנשים ומתוך עניין אישי.

לדברי העיתון , כסף או מעמד החברתי היו הגורמים העיקריים להירשם לבית ספר לרפואת שיניים עבור כמעט שליש מהסטודנטים הסיניים. רק אחד מכל חמש אמר שיש להם מוטיבציה גבוהה יותר ללימוד רפואת שיניים. אחד מכל שלוש הודו כי הם בחרו ברפואת שיניים ללא סיבה מיוחדת.
ביפן , לעומת זאת, יותר תלמידים בחרו בקריירה ברפואת השיניים מסיבות ענייניות יותר. נושא רקע משפחתי נמצא כמוטיבציה עיקרית, ומכל ניתן ללמוד כי מספר משמעותי של סטודנטים לרפואת שיניים ביפן מתכננים להמשיך את העסק המשפחתי של הוריהם לאחר סיום לימודיהם .
בהתייחס לבחירות קריירה, יותר ממחצית מכל הסטודנטים לרפואת השיניים ביפן רוצים להפוך לרופאי שיניים כלליים. זה שונה באופן מהותי מן הסטודנטים הסיניים, שרוצים להתמחות או להמשיך לתואר שני. לדעת חוקרים הסיבה לכך יכולה להיות ההכנסה נמוכה יחסית של רופאי שיניים כלליים, למרות החוסר ברופאי שיניים לטיפול באוכלוסייה של יותר ממיליארד אנשים. הם הציעו שהמדינה תבצע רפורמה במערכת לימודי רפואת שיניים כדי לטפל בפער הזה על ידי משיכת תלמידים באמצעות תמריצים טובים יותר.
המשתתפים במחקר, שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת הבינלאומי לרפואת שיניים International Dental Journal, היו סטודנטים לרפואת שיניים הלומדים בשנה חמישית ושישית בבתי ספר לרפואת שיניים שניאנג בסין ופוקואוקה ביפן.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement