ניטור ובקרת זיהומים במרפאות שיניים בתקופת הקורונה

Search Dental Tribune

ניטור ובקרת זיהומים במרפאות שיניים בתקופת הקורונה

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dental Tribune Israel

By Dental Tribune Israel

ו' 9 ספטמבר 2022

save

מחלת וירוס הקורונה (COVID-19) היא מחלה זיהומית מדבקת שנגרמת על ידי נגיף SARS- CoV-2. במהלך השנה האחרונה הוחלו בישראל 3 סגרים במטרה להוריד את רמות התחלואה ובמקביל לסגר השלישי החל מבצע חיסונים “לתת כתף” לחיסון האוכלוסייה בישראל. מקצוע רפואת השיניים הוא אחד המקצועות החשופים ביותר להידבקות בנגיף עקב אופי העבודה והמגע ההדוק בין המטפל למטופל. במאמר זה אנו מציגים סקירת ספרות המתארת את ההנחיות הנוגעות להתמודדות עם ניטור זיהומים במרפאות השיניים כפי שפורסמו מעת לעת בגופים מקצועיים בעולם ובישראל.

ניטור ובקרת זיהומים במרפאות שיניים בתקופת הקורונה - סקירת ספרות

ד"ר גיא טוביאס, ד"ר עדן חרזאלה, ד"ר מג'ד עואודה, ד"ר הדר חזוט, פרופ' יובל ורד

המחלקה לרפואת שיניים קהילתית, הפקולטה לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית והדסה

המאמר התפרסם בגליון יולי 2021 של "רפואת הפה והשיניים"

 

מחלת וירוס הקורונה (COVID-19) היא מחלה זיהומית מדבקת שנגרמת על ידי נגיף SARS- CoV-2. במהלך השנה האחרונה הוחלו בישראל 3 סגרים במטרה להוריד את רמות התחלואה ובמקביל לסגר השלישי החל מבצע חיסונים "לתת כתף" לחיסון האוכלוסייה בישראל. מקצוע רפואת השיניים הוא אחד המקצועות החשופים ביותר להידבקות בנגיף עקב אופי העבודה והמגע ההדוק בין המטפל למטופל. במאמר זה אנו מציגים סקירת ספרות המתארת את ההנחיות הנוגעות להתמודדות עם ניטור זיהומים במרפאות השיניים כפי שפורסמו מעת לעת בגופים מקצועיים בעולם ובישראל.

שיטות:

סקירת ספרות זו התבססה על חמישה שלבים: 1) עיצוב וניסוח שאלת המחקר ובדיקת מאגרי המידע 2) הגדרת קריטריונים להכללה ודחייה ומיקוד מאגרי מידע רלוונטיים לפי אסטרטגיית החיפוש 3) סינון תוצאות לפי כותרת ותקציר, יישוב אי- הסכמות והערכת איכות המחקרים 4) סיכום ראיות מתוך המחקרים שהתאימו לקריטריונים של ההכללה. 5) רישום תהליך הסקירה לפי סטנדרטים המקובלים באופן שיטתי.

תוצאות:

תוצאות החיפוש העלו 22,705 מאמרים פוטנציאלים מתוך מאגרי המידע שנסקרו. לאחר הסרת כפילויות ובחינת כותרת המאמר והתקציר 48 מאמרים עמדו בקריטריונים של ההכללה. בסקירה נמצא כי:

  1. יש לראות כל מתרפא כחולה פוטנציאלי, ולכן יש להשתמש באמצעי זהירות למניעת העברת זיהומים ע"י שימוש באמצעי מיגון אישיים PPE personal protective equipment)) על מנת להגן על מתרפאים ועל הצוות המטפל.
  2. אמצעי הבקרה העיקרייםIPC infection prevention and control) ) הם: אבחון מהיר, ריחוק פיזי, בידוד מאומתים והנמצאים במגע ישיר עם חולי קורונה, מעקב וחקירה  אפידמיולוגית אחר מגעים קרובים.
  3. ההנחיות ברמה הבינלאומית נמצאות בהלימה עם ההנחיות ברמה הלאומית.

מסקנות:

התמודדות גופים ומרפאות שיניים בישראל בתקופת הקורונה בכל הנוגע למניעה ובקרת זיהומים עומדת בקנה אחד עם המקובל ברמה הבינלאומית.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement