Dental Tribune Israel

טיפול בסילבר-דיאמין-פלואוריד – לטיפול בנגעי עששת בילדים

December 07, 2018

סילבר-דיאמין-פלואוריד הוא חומר שהוצע לאחרונה לטיפול בעששת בילדים עם סיכון גבוה לעששת, עם נגעי עששת פתוחים בשיניים קדמיות או אחוריות, שאינם יכולים לקבל טיפול מסורתי לעששת. הנחת החומר מתבצעת ללא סילוק עששת כלשהו.

סילבר-דיאמין-פלואוריד הוא חומר שהוצע לאחרונה לטיפול בעששת בילדים עם סיכון גבוה לעששת, עם נגעי עששת פתוחים בשיניים קדמיות או אחוריות, שאינם יכולים לקבל טיפול מסורתי לעששת. הנחת החומר מתבצעת ללא סילוק עששת כלשהו.

יש לזכור כי נגעי עששת עמוקים עם מעורבות מוך, או שצפויה חשיפת המוך עם סילוק העששת מהווים התווית נגד לטיפול בחומר. כמו כן, חל איסור להשתמש בחומר במטופלים הרגישים לתרכובות כסף.

בהנחתו פעמיים בשנה, החומר אפקטיבי בעצירת עששת ומניעת נגעים חדשים בשיניים במקומות בהם מונח, ובעידן של התערבות מינימלית זהו טיפול בטוח שיכול להתקבל.

לצד היתרונות שנותן החומר, יש לחומר חסרון בולט: הוא צובע את נגעי העששת באמייל ובדנטין באופן קבוע ללא אפשרות הורדה. חסרון נוסף - במגע עם העור, הוא גורם לצביעה דמויית קעקוע חינה (אך צביעה זו חולפת כעבור כ-14 ימים).

החומר מהווה כלי נוסף בארסנל האמצעים שבידי רופא השיניים לצד תכשירי הפלואוריד השונים או יונומר הזכוכית

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International