Dental Tribune Israel

וויסקי, מיקרוגל או מייבש שיער: איזו שיטה היא היעילה ביותר להורדת כמות החיידקים במברשת השיניים

December 28, 2018

ידוע שמברשות שיניים הן "מוקד משיכה" למזהמים רבים. היא נשאלת רטובה ובאוויר החדר לאחר השימוש. גם אם ללא נוגעים במברשת השיניים יממה שלימה, המברשת מזדהמת

במטרה לבדוק שיטות לסילוק החיידקים ממברשת השיניים לאחר השימוש, נבדקו שלוש שיטות: השרייה בוויסקי, הכנסה למיקרוגל ושימוש במייבש שיער. החיידקים שנבדקו היו אשריכיה קולי ואנטרוקוקוס פקאליס. התוצאות הטובות ביותר הושגו לאחר הכנסה למיקרוגל בעוד שלוויסקי ללא נצפתה כל השפעה על כמות החיידקים, ובעצם השריה בוויסקי היתה משולה לחוסר טיפול בכלל. לאויר חם היתה השפעה מסויימת על כמות החיידקים

את המאמר שנכתב על ידי

R. Patcas et al.

ניתן למצוא בכתב העת

British Dental Journal

שפורסם ב 14 בדצמבר 2018

עורך כתב העת הוסיף את המשפט הבא: המאמר פורסם כחלק מגליון כריסטמס 2018 ברוח של שעשוע

Comments are closed here.

Latest Issues
E-paper

DT Israel No. 2, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International