DT News - Israel - הר"ש למען החברים: ביטוח בריאות וביטוח אחריות מקצועית, תשתית דיגיטלית ופעילות למען הקהילה

Search Dental Tribune

הר"ש למען החברים: ביטוח בריאות וביטוח אחריות מקצועית, תשתית דיגיטלית ופעילות למען הקהילה

Dr. Lior Katzap

Dr. Lior Katzap

ו' 29 אפריל 2022

לשמור

יצאנו מעט מהשלכות הנרחבות של נגיף הקורונה, וזה הזמן לספר לחברי הר”ש על כמה הישגים. הר”ש, הגוף המקצועי אשר חלק מתפקידיו הוא לדאוג גם בנושאי ביטוחים, השיגה בשבועות האחרונים הטבות מיוחדות לחברים בביטוחים

הר"ש למען החברים: ביטוח בריאות וביטוח אחריות מקצועית, תשתית דיגיטלית ופעילות למען הקהילה

דר' ליאור קצפ, יו"ר הר"ש

יצאנו מעט מהשלכות הנרחבות של נגיף הקורונה, וזה הזמן לספר לחברי הר"ש על כמה הישגים. הר"ש, הגוף המקצועי אשר חלק מתפקידיו הוא לדאוג גם בנושאי ביטוחים, השיגה בשבועות האחרונים הטבות מיוחדות לחברים בביטוחים.

בביטוח בריאות – לחברי הר"ש רובד בסיסי חינם. עד סוף אפריל, ההצטרפות היתה ללא חיתום, והכניסה היא ללא בדיקות.

הביטוח הוא קולקטיבי על כל המשמעויות של חוזק ייצוג מול החברה המבטחת ומביא בשורה למי שאין לו ביטוח, וגם לאלה שאינם צריכים עדיין.

זהו חלק מהפקת לקחים ממקרים שקרו לרופאים צעירים בעת האחרונה, אשר נשארו ללא מענה כלכלי בעת הצורך כאשר התעוררה בעיה רפואית.

ביטוח אחריות מקצועית

נכנסנו כעת לשנה השלישית בביטוח הקולקטיבי. ברצוני לציין כי בסוף שנה זו, לכל מבוטח יהיה גם ביטוח רטרואקטיבי.

ביטוח אחריות מקצועית קולקטיבי הוא הישג חסר תקדים, בו למן תחילת תקופת הביטוח ב 2019 ועד היום נחסכו לרופאי השיניים קרוב ל 100 מיליון ₪. הפוליסה נועדה לאלה מבינינו שאין להם תביעות, או לאלה שיש נגדם תביעות עד 500,000 ₪. נמשיך לשמור על הפוליסה, ולנהל אותה בצורה חכמה ואחראית. יש להביא בחשבון שתביעות מעבר ל 500,000 ₪ במצטבר לחברים בחמש השנים האחרונות לא יאפשרו חידוש פוליסה בשנה הבאה. חשוב לכולם להקפיד על ניהול סיכונים בהתנהלות של אחריות מקצועית.

ברצוני להדגיש כי קיימת אחריות הדדית של כולנו על מנת ליהנות מהתנאים המועדפים ומהמחיר האטרקטיבי. זהו נכס עצום ובעל ערך שלא יסולא בפז!

נעשה את כל האפשר כדי לשמר הישג זה!

אני רוצה להביא לידיעת החברים כי הר"ש בעיצומו של תהליך הקמת תשתית דיגיטלית לכל פעולותיה. ניתן כבר לראות את ניצניה בפייסבוק ואינסטגרם.

הר"ש ממשיכה לקיים את מערך הוובינרים מפותח הנותן מענה ללימודי המשך לחברים.

ןלבסוף, פעילות למען הקהילה. פעילות זו מהווה ציר התנהלות נוסף וחשוב בתוך סך פעילויות הר"ש, כפי שניתן היה לראות בפעילות בבתי החולים סורוקה בבאר שבע, רמב"ם בחיפה, ובקרוב שניידר בפתח תקווה.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement