DT News - Israel - הכרה עולמית בהזנחה בטיפול במחלות הפה והשיניים בעולם

Search Dental Tribune

הכרה עולמית בהזנחה בטיפול במחלות הפה והשיניים בעולם

Dental Tribune International

Dental Tribune International

ו' 26 יולי 2019

לשמור

סדרת מאמרים בשם "סוף להזנחת בריאות הפה" פורסמה בכתב העת הרפואי רב היוקרה Lancet. הסדרה נכתבה על ידי חוקרים מאוניברסיטת לונדון והביאה 13 מומחים מ 10 מדינות שונות לקבוע מדוע מחלות הפה ממשיכות להתקיים בעקביות בכל העולם למעלה משלושה עשורים

מחלות הפה כגון עששת השיניים, מחלות חניכיים וסרטן הפה, מהוות את המחלות הכרוניות הנפוצות ביותר בעולם, ומשפיעות על כ 3.5 ביליון בני אדם. למרות זאת, קיימת התעלמות רבה מצד הקהילייה הרפואית בעולם מבריאות הפה (והשיניים), וכתוצאה מכך בריאות גרועה של הפה היא מגיפה שקטה

בסדרת המאמרים נטען כי הטיפול העומס העולמי הנגרם על ידי מחלות הפה הוא אתגר הדורש הסטת במיקוד מפרדיגמת הטיפול הקיימת לפרדיגמה המדגישה מניעת מחלות וקידום בריאות.

חוקרים מזהירים כי העומס של מחלות הפה אף יעלה היות ויותר אנשים נחשפים לגורמי הסיכון למחלות הללו כגון צריכת סוכר, טבק ואלכוהול. אשר לעששת השיניים, החוקרים כצפוי מייחדים את הסוכר כגורם סיכון מוביל. ועוד בעניין הסוכר: נטען כי צריכת סוכר בכמות של 10% מסך צריכת האנרגיה מקטינה את הסיכון לעודף משקל ולעששת השיניים

סדרת המאמרים באה במועד קריטי, לפני ישיבה ראשונה מסוגה בדרגים הגבוהים של האו"ם על בריאות בעולם

מוסכם על כל העוסקים בסוגיה כי אחת מאסטרטגיות הטיפול בסוגיה היא כי שני הדברים הללו, הן מניעת מחלות והן קידום בריאות צריכים להיעשות באמצעות קשר לממשלות, וקשר לאוכלוסיות

advertisement
advertisement