DT News - Israel - אין ראיות לקשר בין מחלת חניכיים ודלקת פרקים שגרונית

Search Dental Tribune

אין ראיות לקשר בין מחלת חניכיים ודלקת פרקים שגרונית

מחקר חדש משבדיה לא מצא הוכחה של שכיחות מוגברת של מחלת חניכיים בחולים עם דלקת פרקים שגרונית בהשוואה לנבדקים בריאים. (צילום: Hriana / Shutterstock)

ג' 31 מאי 2016

לשמור

 שטוקהולם, שוודיה: מחקרים שונים הראו קשר בין דלקת פרקים שגרונית (RA) ומחלת חניכיים, שתי המחלות השכיחות חולקות מספר גורמי סיכון, במיוחד עישון. עם זאת, מחקר חדש משבדיה לא מצא כל תימוכין להשערה כי שכיחות דלקת פרקים שגרונית גבוה יותר בחולים עם מחלת חניכיים ולהיפך.

 על מנת לחקור קשר אפשרי בין RA ומחלות חניכיים, אשר שניהם מתאפיינות במנגנוני פתוגניים דלקתיים כרוניים והרס עצם, צוות חוקרים שבדיים בדק נתוני 2,740 חולים לעומת כ 3,942 מקרי ביקורת בריאים.

הממצאים הנוכחיים מאמתים את הקודמים, ששכיחות מחלת חניכיים גבוהה יותר בקרב גברים מאשר נשים, גם בקבוצת ביקורת (35 אחוזים ו -31 אחוזים, בהתאמה) וגם בחולי דלקת פרקים ( 36 אחוזים ו -31 אחוזים, בהתאמה). יתר על כן, מניתוח הנתונים עולה כי הסיכון לפריודונטיטיס גדל עם הגיל ובמעשנים בהווה בשתי הקבוצות.

עם זאת, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשכיחות של מחלת חניכיים במונחים של דלקת חניכיים, ג׳ינג׳יסיטיס, פריאימפלנטיטיס או סיכון מוגבר למחלת חניכיים או פרי-implantitis בין חולי RA וקבוצת בקרות בריאה, כתבו החוקרים. למרות שמחקרים קודמים הצביעו על קשר אפשרי בין שתי המחלות, הממצאים מראים כי עוצמת הקשר של שתי המחלות עדיין אינה ברורה.

על מנת לקבל תובנות חדשות ביחסים בין שני המצבים, יש צורך במחקרים אפידמיולוגיים פרוספקטיביים גדולים המתחשבים גם בתרופות הקשורות ל RA ופעילות המחלה (RA) ביחס לפתוגנים שלה הקשורים גם למחלת חניכיים, לטענת החוקרים.

המחקר, שכותרתו "השכיחות של מחלת חניכיים בחולים עם דלקת פרקים שגרונית: מחקר מקרה-ביקורת מבוסס אוכלוסיה שבדית", פורסם באינטרנט ב -20 במאי בכתב העת PLOS ONE.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement